Monday, December 28, 2009

ณืะำพำหะรืเ

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงขั้นตอนของการเลื่อนระดับชั้นของที่นั่งบนเครื่องบิน (อัพเกรด) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า การเลื่อนระดับชั้นที่นั่ง ตามระเบียบได้มีการกำหนดไว้อยู่แล้ว ซึ่งผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารหากจะขออัพเกรดจะต้องมีการดำเนินการทำเรื่อง เสนอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ เป็นผู้เห็นชอบและอนุมัติ รวมทั้งจะต้องเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง ส่วน กรณีที่มีข่าวว่านายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้จองบัตรโดยสารชั้นประหยัดเพื่อนำภรรยาและลูกเดินทางไปประเทศอังกฤษ แต่ได้มีการอัพเกรดที่นั่งทุกครั้งไปยังชั้นบิสสิเนสคลาส ว่า เรื่องดังกล่าวตนยังไม่ได้รับรายงาน แต่ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารการบินไทย จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองอย่างเด็ดขาด ผู้ สื่อข่าวรายงานจากบริษัท การบินไทย กล่าวว่า ในการอัพเกรดตั่วโดยสาร หรือบัตรโดยสารนั้นจะมี 2 ช่องทาง คือ 1. โดยทั่วไปเมื่อมีการจองตั๋วแล้ว และอยากอัพเกรดจะต้องมีการทำเรื่องของอนุมัติจากทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) และหรือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ (ดีเอ็น) รวมทั้งฝ่ายภาคพื้น (ดีเค) ก็ได้ หากพบว่ามีที่นั่งในชั้นที่ต้องการอัพนั้นไม่เต็ม โดยการทำเรื่องดังกล่าวจะต้องทำเรื่องขออนุมัติล่วงหน้า ซึ่งในส่วนนี้จะต้องทำเรื่องก่อนล่วงหน้า 72 ชั่วโมง และคนที่มีสิทธิขออัพเกรดได้ จะต้องเป็นสมาชิกรอยัล ออคิดพลัส และมีไมล์เที่ยวบินสะสมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีไมล์สะสมมากกว่า 100,000 ไมล์ ขึ้นไป 2. ในช่วงที่กำลังจะขึ้นเครื่องบิน หรือหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน คนทำหน้าที่อนุมัติคือ ดีเค หรือฝ่ายภาคพื้น ซึ่งการขออนุมัติต้องมีเหตุผล เช่น ที่นั่งในชั้นประหยัดเต็ม แต่ชั้นธุรกิจยังไม่เต็ม ก็ขอเลื่อนขึ้นมาได้ โดยส่วนนี้จะให้สิทธิ์กับสมาชิกบัตรรอยัลออคิดพลัส หรือสมาชิกสะสมไมล์ก่อน รองลงมาคือ พนักงาน ส่วนผู้ใหญ่ของบ้านเมือง หรือคนใหญ่คนโตนั้น ไม่สามารถมาขอที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ ยกเว้นบุคคลเหล่านั้นจะโทรศัพท์ไปขออนุมัติจากผู้บริหารโดยตรง สำหรับ สมาชิกบัตรทองนั้น ตามสิทธิจะไม่สามารถซื้อตั๋วโดยสารชั้นประหยัด แล้วขออัพเกรด ได้เลย นอกจากจะต้องมีไมล์สะสมมากกว่า 100,000 ไมล์ขึ้นไปก่อน ซึ่งสิทธิประโยชน์จริงๆ ของผู้ถือบัตรทอง คือ การได้เข้าไปเช็คอินในเคาน์เตอร์ ชั้นเฟิร์สคลาส และเลาจน์ ของการบินไทย และพันธมิตรในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ เท่านั้น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/55657

No comments: